Aktualności

Delimitacja krok po kroku


Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem opracowanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącym metod wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji.
Publikacja, przygotowana przez zespół pracowników Instytutu Rozwoju Miast pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego, może być bardzo pomocna w procesie opracowywania programów rewitalizacji, również programów tworzonych na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zaprezentowano w niej metody badawcze, użyteczne wskaźniki oraz rozwiązania służące opracowaniu rzetelnej diagnozy sytuacji w gminie, będącej podstawą wyznaczenia na jej terenie obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.
Podręcznik zawiera również uwagi dotyczące systemu monitorowania GPR oraz wyznaczania specjalnej strefy rewitalizacji.

Publikacja do pobrania:
Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji

Generuj PDF Generuj dokument Word