Aktualności

Kultura w 2016 roku


Główny Urząd Statystyczny opublikował w październiku opracowanie dotyczące obszaru kultury w Polsce.
Dowiemy się z niego między innymi, że lubuskie na dzień 31 grudnia 2016 r. posiada: 4308 obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, co plasuje nasz nieduży region na 7. miejscu w kraju (więcej obiektów w rejestrze posiadają jedynie województwa dolnośląskie, mazowieckie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie i podkarpackie), 540 nieruchomych zabytków archeologicznych (5. miejsce w kraju), 274 placówki biblioteczne, 18 muzeów i oddziałów muzealnych, 12 kin stałych oraz 4 teatry i instytucje muzyczne, w których w 2016 roku odbyło się 5224 przedstawień i koncertów.

W naszym regionie znajdują się 2 parki kulturowe: „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu oraz Grodzisko w Wicinie, 1 obiekt na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO: Park Mużakowski/Muskauer Park (wpis transgraniczny polsko-niemiecki z 2004 r.) oraz 3 obiekty uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii (stan w dniu 31 III 2017 r.): Park Mużakowski w Łęknicy, poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu oraz - uhonorowany tym tytułem w marcu bieżącego roku - kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku.

Wydatki lubuskich jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły w 2016 r. 163,5 mln zł – mniej wydało jedynie województwo świętokrzyskie, choć po przeliczeniu tych wydatków na mieszkańca wyprzedzamy również województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w opracowaniu, dostępnym na stronie Głównego Urzędu Statystycznego
Generuj PDF Generuj dokument Word