Aktualności

Internetowe Centrum Rewitalizacji


ICR – portal zawierający materiały eksperckie dotyczące procesu rewitalizacji - powstał dzięki merytorycznemu zaangażowaniu Instytutu Metropolitarnego oraz finansowaniu w ramach programu Lech Starter.

Ideą tego ogólnokrajowego portalu jest fachowe wsparcie dla gmin, które ze względu na różnorodne trudności i brak doświadczenia nie wykorzystują instrumentów prawnych w procesie rewitalizacji. Centrum jest źródłem wiedzy o instrumentach i procedurach rewitalizacyjnych, z którego nieodpłatnie mogą korzystać pracownicy urzędów gminnych, a także organizacje pozarządowe i wszystkie podmioty uczestniczące w rewitalizacji.

Dzięki informacjom dostępnym na stronie dowiemy się m.in. jak zapewnić efektywność przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z jakich narzędzi prawnych korzystać i co zrobić, żeby rewitalizacja zapewniała trwałą zmianę społeczną. Informacje podzielone są na kilka modułów, znajdziemy w nich: komentarz do ustawy o rewitalizacji, wyjaśniający przepisy ustawy o rewitalizacji i wskazujący prawidłowe praktyki ich stosowania, bazę orzecznictwa (przegląd i analiza orzecznictwa sądowego i administracyjnego dotyczącego rewitalizacji), opinie prawne odnoszące się do poszczególnych problemów rewitalizacyjnych, dobre praktyki rewitalizacyjne, wywiady z ekspertami w zakresie rewitalizacji, a także biblioteczkę z wykazem podstawowych opracowań, po które warto sięgnąć, chcąc pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie rewitalizacji.

Strona internetowa centrum

Generuj PDF Generuj dokument Word