Aktualności

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze – informuje, bada i ... zmienia się


Regionalne Centrum Animacji Kultury, oprócz udzielania różnorodnych form wsparcia na rzecz działalności kulturalnej, realizuje również projekty informacyjne i badawcze.

Wynikiem prowadzonych przez RCAK analiz procesów zachodzących w kulturze lubuskiej był raport z badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim, opracowany w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura”. Celem analizy było ustalenie m.in.: jakie są źródła wiedzy i inspiracji działań w zakresie edukacji kulturowej, na czym polega działalność w obszarze edukacji kulturowej badanych podmiotów, jakie są jej obszary, dziedziny i zasięg, jakimi zasobami/potencjałami dysponują badane podmioty, w jaki sposób ze sobą współpracują, jakie są oczekiwania badanych w zakresie wsparcia inicjatyw edukacyjnych.

Kolejne badanie to ewaluacja realizowanego przez RCAK Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży, wspierającego edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół. Celem analiz jest dostarczenie organizatorom wydarzeń realizowanych w ramach projektu PRO ARTE informacji zwrotnych dotyczących m.in. ich trafnego dopasowania do potrzeb odbiorców, czy skutecznej realizacji założonych celów, czyli wszelkich informacji pomocnych w planowaniu i wdrażaniu ulepszonych rozwiązań, odpowiadających potrzebom odbiorców i sprzyjających podniesieniu jakości podejmowanych działań. Koncepcja badania oraz ankiety dla uczestników znajdują się TUTAJ.

Działalność informacyjna realizowana jest przez RCAK m.in. poprzez emisję magazynu „LOOK NA KULTURĘ” i lubuskiekultura FLESZ. Pierwszy z nich, prezentujący wydarzenia, miejsca i twórców związanych z województwem lubuskim, prezentowany jest od stycznia 2014 roku, natomiast FLESZ w dniu 14 września pojawił się w nowej odsłonie i odtąd będzie emitowany co czwartek. Kolejne odcinki dostępne są na stronie RCAK

W najbliższym czasie Regionalne Centrum Animacji Kultury czeka transformacja – do roku 2019 zamieni się w innowacyjne regionalne centrum kultury - będzie to pierwsza taka instytucja w województwie lubuskim, wyznaczająca kierunki rozwoju kultury w regionie, pozwalająca w pełni wykorzystać potencjał środowisk działających w obszarze kultury i wspierająca wszystkich, którzy chcą realizować swoje kreatywne pomysły. Zakłada się rozbudowę istniejącej infrastruktury, w wyniku której powstaną m.in.: przestrzeń do projektowania graficznego oraz kreowania wizerunku, pracowanie: druku, działań badawczych i edukacyjnych związanych ze sztuką, designem i technologią, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz edukacji tańca ludowego Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, doświadczania i przetwarzania dźwięku, a także pracownia umożlwiająca bezpośredni przekaz działań kulturowych, sale dydaktyczne i warsztatowe na potrzeby programu badań w kulturze służącego podnoszeniu umiejętności lubuskich kadr kultury, małe muzeum, w którym znajdować się będą przedmioty wykorzystywane przez lata do prowadzenia kulturalnej działalności jednostki, nowoczesna sala wielofunkcyjna dla 150 osób i duża sala taneczna dla Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Pojawi się również kawiarnia z zewnętrznym tarasem, a wszystkie kondygnacje będzie łączył hol wyposażony w systemy wystawiennicze. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie również zabytkowy park przy RCAK.

zobacz prezentację

Jednocześnie Centrum nadal będzie realizować dotychczasowe i nowe autorskie programy edukacyjne i animacyjne oraz prowadzić działalność informacyjną i badawczą.


Źródło: rcak.pl, lubuskiekultura.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word