Aktualności

Więcej przychodni, mniej praktyk lekarskich w Lubuskiem


W końcu 2016 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na terenie województwa lubuskiego funkcjonowały: 584 przychodnie, 55 praktyk lekarskich i 155 praktyk stomatologicznych. Od 2014 r. liczba przychodni w województwie wzrasta (o 37 więcej), natomiast spada liczba praktyk (o 32 mniej).
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował informację prasową pn. „Więcej przychodni, mniej praktyk lekarskich w Lubuskiem” na podstawie wyników badania GUS „Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2016 r.” (sprawozdanie ZD-3) oraz na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA-32).
 Informacja zawiera dane statystyczne z zakresu funkcjonowania przychodni, podmiotów ambulatoryjnych, opieki specjalistycznej czy liczby praktyk w województwie lubuskim, a mianowicie:
  •  Liczba ludności przypadająca na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodnię lub praktykę) wyniosła 1281 osób (o 36 osób mniej niż przed rokiem).
  • W ciągu 2016 r. w przychodniach i praktykach udzielono 6,9 mln porad lekarskich (o 1,8% więcej niż w 2015 r.) i 0,7 mln porad stomatologicznych (o 3,8% więcej niż przed rokiem). Wśród porad lekarskich 4,3 mln stanowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej, a 2,6 mln – w opiece specjalistycznej (odpowiednio o 1,6% i 2,1% więcej niż przed rokiem).
  •  Przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 7,5 porady (w kraju – 8,3 porady).

 

Informacja prasowa pn. „Więcej przychodni, mniej praktyk lekarskich w Lubuskiem” - http://zielonagora.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/wiecej-przychodni-mniej-praktyk-lekarskich-w-lubuskiem,77,1.html

 

Główny Urząd Statystyczny sporządził notatki informacyjne poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Apteki i punkty apteczne w 2016 r. - http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/apteki-i-punkty-apteczne-w-2016-r-,15,1.html

2. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2016 r. - http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/pomoc-dorazna-i-ratownictwo-medyczne-w-2016-r-,14,1.html

3. Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2016 r. - http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/ambulatoryjna-opieka-zdrowotna-w-2016-r-,13,1.html

 

Więcej informacji o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej zostanie zaprezentowanych w wydawanej corocznie publikacji branżowej GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.”, której wydanie planowane jest w grudniu br. Publikacja będzie zawierała syntezę wyników badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej, uwagi metodyczne i obszerny aneks tabelaryczny.

 

 

Źródło:

- http://zielonagora.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/wiecej-przychodni-mniej-praktyk-lekarskich-w-lubuskiem,77,1.html

- http://stat.gov.pl/

 

 

Generuj PDF Generuj dokument Word