Aktualności

Dotacje na programy rewitalizacji - zakończenie oceny formalnej wniosków II edycji konkursu


W dniu 6 lipca 2017 roku zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji dla gmin województwa lubuskiego, złożonych w ramach II edycji konkursu dotacji organizowanego przez Województwo Lubuskie oraz Ministerstwo Rozwoju i współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ocena wniosków została przeprowadzona w oparciu o Regulamin konkursu dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej zostało skierowanych 13 wniosków złożonych przez lubuskie gminy.

Poniżej lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, przekazanych do oceny merytorycznej oraz wniosków, które nie będą podlegać dalszej ocenie.

Do pobrania:
Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w konkursie dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Generuj PDF Generuj dokument Word