Aktualności

Spotkania informacyjne - rewitalizacja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/117/15. Spotkania informacyjne skierowane są do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Celem spotkań informacyjnych jest prezentacja nowego podejścia do rewitalizacji oraz przedstawienie najważniejszych elementów i cech programów rewitalizacji jak również instrukcji wypełnienia wniosku.  
    Ponadto przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości dofinansowania projektów wspierających rozwój tzw. infrastruktury zielonej, wsparcie walorów przyrodniczych regionu, rozwój obszarów zmarginalizowanych i zdegradowanych, a także informacje na temat pakietu dla średnich miast.
Terminy spotkań:

  • Gorzów Wielkopolski 6 czerwca 2017 r., godz. 10:00 -13:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107, sala 216, II piętro.
  • Zielona Góra 7 czerwca 2017 r., godz. 10:00 -13:00, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, sala konferencyjna nr 035, poziom 0.


Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonów (68) 45 65 288, (68) 45 65 223.

Do pobrania:

Agenda Gorzów Wielkopolski

Agenda Zielona Góra

Generuj PDF Generuj dokument Word