Aktualności

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji


Poszukujący informacji na temat przygotowania, wdrażania i monitorowania procesu rewitalizacji mają możliwość skorzystania z nowej bazy wiedzy, uruchomionej przez Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa.

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji to serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się dostarczaniem informacji na temat procesu programowania rewitalizacji. Jest to obecnie główne źródło informacji o stosowaniu i interpretacji ustawy o rewitalizacji. Celem portalu jest upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji, również poprzez ukazanie doświadczeń miast pilotażowych i uczestników Modelowej Rewitalizacji Miast, promocja nowego sposobu patrzenia na rewitalizację oraz upowszechnienie dobrych praktyk.

Na stronie znajduje się siedem działów, a w nich m.in. aktualności, informacje czym jest rewitalizacja i jakie przepisy prawne regulują jej proces, jak przeprowadzić proces programowania rewitalizacji tj. od momentu podjęcia decyzji o przystąpieniu do opracowywania programu rewitalizacji, poprzez jego przygotowanie, wdrażanie, aż po monitorowanie i ocenę. Ukazane są przykłady rewitalizacji, prowadzonej w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast” oraz projekty pilotażowe.

Zasób portalu jest na bieżąco aktualizowany i stale poszerzany w związku ze zdobywanym przez miasta doświadczeniem w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji dostępne jest pod adresem: rewitalizacja.gov.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word