Aktualności

Jak konkurencyjne jest Lubuskie?


Komisja Europejska opublikowała wyniki badania Indeksu Konkurencyjności Regionalnej za 2016 rok (RCI 2016). Indeks obejmuje 263 regiony UE i został opublikowany po raz trzeci.
Ogółem wyniki za 2016 r. są zbieżne z wynikami z 2013 r., podobnie jak wtedy, daje się zaobserwować schemat policentryczny, w którym główną siłą napędową konkurencyjności regionalnej są silne ośrodki stołeczne i metropolitalne. Efekt mnożnikowy widoczny jest w większej części Europy Północno-Zachodniej, a znacznie rzadziej występuje w regionach południowo-wschodnich UE, w tym w Polsce.
 
W porównaniu z rokiem 2010 i 2013 r. poprawiły się wyniki Malty oraz kilku regionów Francji, Niemiec, Szwecji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. Pogorszyły się natomiast wyniki Cypru oraz regionów Grecji, Irlandii, a ostatnio także Niderlandów. We wschodnich regionach UE poziom konkurencyjności pozostaje stabilny. Najmniej konkurencyjne regiony w Europie obejmują niemal całą Rumunię, Bułgarię i Grecję, a także Sycylię i Kalabrię we Włoszech.
 
Wyniki wszystkich polskich regionów przyjmują wartość ujemną od -0,12 (mazowieckie) do -0,69 (podlaskie). Polskie regiony poziomem konkurencyjności dorównują litewskim i łotewskim, a przewyższają (oprócz bułgarskich, rumuńskich i greckich) południowe regiony Włoch i Hiszpanii, a także większość regionów Słowacji, Węgier i Chorwacji. Polskie województwa zajmują miejsca między 150 (mazowieckie) a 215 (warmińsko-mazurskie), Lubuskie z wynikiem -0,63 plasuje się na 202 miejscu w UE i 11 w kraju, tuż za zachodniopomorskim, a przed podkarpackim, opolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Lubuskie ma po swojej zachodniej stronie bardzo silnego konkurenta, tj. Brandenburgię (0,52).
 
Indeks Konkurencyjności Regionalnej to wskaźnik syntetyczny, do wyznaczenia którego bierze się pod uwagę szereg cech składowych (por. wykres pajęczynowy poniżej). Analizując poszczególne wyniki województwa lubuskiego zauważa się, że  w większości są one poniżej średniej UE. Jedynie w obszarze edukacji podstawowej i stabilności makroekonomicznej wypadamy lepiej niż średnia europejska.
 
Generuj PDF Generuj dokument Word