Aktualności

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju


14 lutego Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.

W założeniach wiodącą ma być w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

 

Zmiana podejścia do rozwoju kraju

Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą gospodarkę krajową na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia obywateli i ich zamożność. Strategia przedstawia nowy model rozwoju, który zdaniem Rządu ma zapewnić korzyści z rozwoju dla wszystkich grup społecznych
i w którym potrzeby obecnego pokolenia mają być realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością
o środowisko oraz jakością życia. Odpowiedzialny rozwój to wzrost gospodarczy wykorzystujący takie walory jak przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków.


Do pobrania:
STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU do roku 2020 (z  perspektywą do 2030 r.)

Informacja przygotowana na podstawie:
https://www.mr.gov.pl/strony/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/informacje-o-strategii/

Generuj PDF Generuj dokument Word