Aktualności

Raport: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2015


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przygotował i opublikował raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2015”. To jedno z najważniejszych opracowań przygotowywanych cyklicznie przez WIOŚ, które przedstawia najbardziej istotne informacje o stanie środowiska w województwie lubuskim.
Raport kompleksowo ocenia stan środowiska skupiając się na opisie i ocenie jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badaniach pól elektromagnetycznych. Podstawą do tej prezentacji są dane uzyskane ze stałych, systematycznych badań realizowanych przez pracowników Laboratorium i Monitoringu Środowiska.

Publikacja zawiera najnowsze informacje pokazujące analizy i trendy zmian zachodzących w środowisku, które stanowią źródło rzetelnej informacji dla wszystkich zainteresowanych jego ochroną. Wiedza w nim zawarta powinna zostać wykorzystana przez władze samorządowe województwa, zarówno w procesie kształtowania polityki ekologicznej, jak i realizacji zadań związanych z reglamentacją zasobów środowiskowych dla celów gospodarczych.

Raport: Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2015 dostępny jest tutaj


Źródło: www.zgora.pios.gov.pl
Generuj PDF Generuj dokument Word