Aktualności

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016


Trzecia edycja raportu Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia, który ocenia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia poszczególnych województw w Polsce. Raport daje możliwości analityczne w zakresie porównań międzywojewódzkich oraz zmian zachodzących w dłuższej perspektywie czasu w okresie ostatnich 3 lat (od 2014 do 2016 roku).

Indeks opiera się na 41. wskaźnikach w 3 kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej.  Obszary te ujęte w raporcie jako osie są jednocześnie – według autorów raportu – głównymi celami, jakim powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.

Indeks tworzony jest jako badanie porównawcze między województwami. Poszczególne wskaźniki odpowiadają na pytanie, w którym województwie system ochrony zdrowia działa lepiej, a w którym gorzej w badanej dziedzinie.

Podsumowując punktację wskaźników w ujęciu całościowym Województwo Lubuskie znalazło się wśród najlepszych województw, czyli na trzecim miejscu województw z liczbą punktów 121.
W osi 1 poprawa stanu zdrowia mieszkańców osiągnięto najlepsze wyniki w województwie świętokrzyskim (174 pkt.) zachodniopomorskim (170 pkt.) oraz lubuskim (165 pkt.).
W osi 2 efektywna gospodarka finansowa na czele uplasowały się województwa: małopolskie (88 pkt.), lubuskie oraz pomorskie (85 pkt.).
W osi 3 jakość konsumencka opieki zdrowotnej województwo lubuskie zajęło dwunaste miejsce uzyskując 67 pkt.

Do pobrania:

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016Źródło: http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/indeks-sprawnosci-ochrony-zdrowia-2016.html

Generuj PDF Generuj dokument Word