Aktualności

Głosujmy na lubuskie perły!


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o rozpoczęciu krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017. Na liście kandydatów do wyróżnienia znajdują się dwa obiekty z województwa lubuskiego - Grodzisko w Wicinie i Park Mużakowski. Wybór projektów nastąpi na podstawie wyników głosowania internetowego, do którego serdecznie Państwa zapraszamy.

Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej jako laureaci wstępnej selekcji na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór zostanie dokonany przez panel ekspertów na poziomie unijnym.

Link do strony głosowania: http://konkursy.mkidn.gov.pl

W głosowaniu internetowym można brać udział do końca grudnia 2016 roku. Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa.

Grodzisko w Wicinie to wyróżniająca się do dziś w krajobrazie kulturowym pozostałość grodu ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Zostało ono założone około połowy VIII wieku p.n.e., a kres jego funkcjonowania wiąże się z najazdem koczowniczego plemienia Scytów w 2. połowie VI wieku p.n.e., w wyniku którego gród został spalony. Pierwsze wzmianki o obiekcie pochodzą z 2. połowy XIX wieku. Systematyczne badania wykopaliskowe prowadzone były w latach 1966-1998, a dokończone zostały w latach 2008-2009 i 2011-2012.
Grodzisko Badania archeologiczne wykazały, że jest to obiekt niezwykle cenny dla dziedzictwa kulturowego. Dokonane odkrycia pozwoliły na dobre rozpoznanie struktury zabudowy grodziska oraz jego chronologii i przynależności kulturowej. Wyniki badań archeologicznych w znacznym zakresie umożliwiają poznanie kultury materialnej społeczności zamieszkującej tu na przestrzeni 150-200 lat. Wybór miejsca ulokowania grodu, organizacja i sposób jego budowy, organizacja warsztatów produkcyjnych, świadczą o niezwykle wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego tej ludności. Fakty te skłaniają archeologów do przyjęcia hipotezy, że gród był w tamtych czasach faktorią prowadzącą wymianę handlową co najmniej z terenami położonymi na południu oraz ośrodkiem zaspakajającym potrzeby swoje i mieszkańców tego mikroregionu osadniczego.
Grodzisko zlokalizowane w pobliżu wsi Wicina (Gmina Jasień w powiecie żarskim), w północnej części utworzonego w 2013 roku Parku Kulturowego Grodzisko, jest obiektem unikatowym nie tylko w skali Polski, ale również i Europy.

Projekt utworzenia w Wicinie Centrum Naukowo – Badawczo – Edukacyjno – Turystycznego Grodzisko
zapisany jest w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego.Park Mużakowski został założony w I połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, książę Hermann von Pückler-Muskau.
Park Mużakowski, położony po obydwu stronach Nysy Łużyckiej oraz granicy polsko-niemieckiej, obecnie jest jednym z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia)
i Łęknicę (woj. lubuskie). Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami i terenem rekreacyjnym (ok. 1/3 historycznej kompozycji), po polskiej zaś rozległy park (ok. 500 ha). Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski.
Park znakomicie łączy w sobie elementy naturalne i kulturowe. Istotą kompozycji są wzajemne relacje – przestrzenne i treściowe- pomiędzy obiema częściami parku, przebiegające pomiędzy dominantą (pałacem) a pozostałymi obiektami rozlokowanymi wzdłuż tarasów rzecznych.
W 2004 r Park Mużakowski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polska część parku została uznana również przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.  Gorąco zachęcamy Państwa do głosowania!  

Generuj PDF Generuj dokument Word