Aktualności

Lubuskie PKB


W IV kwartale roku Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące produktu krajowego brutto oraz wartości dodanej brutto w przekroju terytorialnym (dla województw i podregionów). Wskaźniki dotyczą roku 2014.

PKB jest podstawowym wskaźnikiem stosowanym w rachunkach narodowych, która podsumowuje pozycję gospodarczą danego państwa lub regionu.

W 2014 roku we wszystkich województwach odnotowano realny wzrost produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w porównaniu z 2013 rokiem (w cenach stałych). W województwie lubuskim wskaźnik dynamiki PKB w cenach stałych na jednego mieszkańca wyniósł 104,0 i był to drugi po województwie opolskim (104,4) wynik w kraju.  

Ogółem w województwie lubuskim wartość PKB wyniosła 38 416 mln zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca produkt krajowy brutto wyniósł 37,6 tys. zł (tj. 84,2% PKB na 1 mieszkańca w Polsce), lokując w tym zestawieniu lubuskie w środku stawki w rankingu województw (8 miejsce), m.in. przed województwem kujawsko-pomorskim czy zachodniopomorskim.

Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podregionach lubuskich kształtuje się na zbliżonym poziomie, przy czym w 2013 r. nieco wyższą wartość wskaźnika zanotowano w podregionie zielonogórskim (37,8 tys. zł na 1 mieszkańca) niż gorzowskim (37,3 tys. zł).

Do pobrania:

Produkt Krajowy Brutto -Rachunki Regionalne w 2014 r.

Produkt Krajowy Brutto -Rachunki Regionalne w 2014 r.

Generuj PDF Generuj dokument Word