Aktualności

Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju wg GUS


Główny Urząd Statystyczny udostępnił nową aplikację umożliwiająca porównanie najważniejszych wskaźników zrównoważonego rozwoju także na poziomie lokalnym.
Aplikacja jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników zrównoważonego rozwoju w trzech modułach: krajowym (Polska, kraje członkowskie UE), regionalnym (NTS1, NTS2) oraz lokalnym (NTS4). Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.
 
Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, a także obszerny zestaw metadanych, w tym tzw. metryki wskaźników.
 
Dodatkowo w zasobach systemu znajdują się m.in. słownik pojęć, ścieżki dostępu do krajowych i międzynarodowych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, a także odniesienia do stron internetowych organizacji zajmujących się przedmiotową tematyką.
 

Strona aplikacji:
http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf

Generuj PDF Generuj dokument Word