Aktualności

Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych


Książka jest efektem projektu „ Młodzież w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych. Międzynarodowe badania porównawcze” współfinansowanego przez Sekcję Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zbiorowym bohaterem publikacji jest młodzież akademicka średniej wielkości ośrodka akademickiego, w średniej wielkości mieście na zachodzie Polski. Nie jest reprezentantem całej młodzieży, ale od razu należy powiedzieć, że współczesna młodzież jest nie tylko różna; jest mocno wewnętrznie zróżnicowana poprzez cechy społeczno-demograficzne oraz poprzez charakterystyki środowisk wychowawczych. Badania młodzieży akademickiej zostały zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Młodzież akademicka w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych. Międzykrajowe badania porównawcze”. Projekt realizowany był na Ukrainie na następujących uczelniach: Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Karazina, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku. W Polsce był to Uniwersytet Zielonogórski[1]. Przed przystąpieniem do realizacji badań na uczelniach przez kilka miesięcy uzgadniano założenia metodologiczne, narzędzie było wielokrotnie weryfikowane zarówno przez stronę polską, jak ukraińską[2]. Projekt poprzedzony był dyskusją dotyczącą koncepcji badawczej i założeń, które miały stać się podstawą konceptualizacji, a następnie operacjonalizacji wyodrębnionych podczas dyskusji podstawowych konstruktów i wymiarów. Publikacja dotyczy wyłącznie polskiej części projektu zrealizowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Badaniem objęto populację studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich). Niniejsze opracowanie ma charakter empiryczny i ma na celu przede wszystkim przedstawienie diagnozy studenckiego środowiska w różnych wymiarach.

Praca ma charakter zespołowy. Do zespołu po polskiej stronie należeli: Maria Zielińska (kierownik projektu) oraz Dorota Szaban, Krzysztof Lisowski, Beata Trzop, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej i Magdalena Pokrzyńska.

Do pobrania:

Młodzież w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych
_________________________

[1]Projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim a Charkowskim Uniwersytetem Narodowym imienia W. N. Karazina (Ukraina), które podpisane zostało w 2015 roku między rektorami obydwu uniwersytetów
[2]Szczegółowe informacje dotyczące międzynarodowego projektu a także otrzymane dane zostaną przedstawione w oddzielnym opracowaniu.

Generuj PDF Generuj dokument Word