Aktualności

Kolej - co nowego?


Zmiany w prawie. Inwestycje.

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym.
19 lipca br. Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie o transporcie kolejowym a projekt zmiany ustawy skierowała do Sejmu. Głównym celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany przepisów Unii Europejskiej oraz poprawa warunków funkcjonowania przewoźników kolejowych.
Najważniejsza zmiana, z perspektywy samorządu województwa, dotyczy wprowadzenia poprawek
i uzupełnień do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym umożliwienie szerszej grupie podmiotów (np. województwom jako organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawiania tras pociągów. Takie rozwiązanie pozwoli zapewne na uzyskanie przez organizatora większej kontroli nad procesem konstrukcji rozkładu jazdy i jego najlepsze dopasowanie do opracowanego projektu, uwzględniającego potrzeby podróżnych na danym obszarze. Aktualnie stroną dla zarządcy infrastruktury kolejowej jest przewoźnik, który na podstawie projektu rozkładu jazdy, składa wniosek o przydzielenie trasy pociągu i bierze czynny udział w procesie jego konstrukcji. Po zmianach do tego procesu włączony może być m.in. samorząd województwa.

Zmiany w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku
25 lipca br. Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. KPK jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych i określa wielkość oraz źródła ich finansowania (w tym środki z Unii Europejskiej oraz środki krajowe).
Najważniejsza zmiana obejmująca teren województwa lubuskiego dotyczy projektu Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Szczecin Podjuchy. Autorzy dokumentu ograniczyli jego zakres do odcinka Wrocław - Głogów oraz wartość z 1 mld do 500 mln zł. Wyjaśniono, że na odcinku Głogów - Szczecin planowane są dalsze inwestycje ze środków krajowych o wartości około 450 mln zł. Ponieważ na liście projektów krajowych objętych projektem KPK bezpośrednio wymieniono jedynie odcinek Głogów - Dolna Odra o wartości 72,2 mln zł, Województwo Lubuskie zwróciło się do ministerstwa o wskazanie tych projektów, w których ujęte będą dalsze prace na odcinku Głogów - Szczecin wypełniające przywołaną kwotę 450 mln zł oraz wskazanie podstawowego zakresu przewidzianych robót.
Należy podkreślić, że linia kolejowa nr 273 Wrocław Gł. - Szczecin Gł. jest jedną z najważniejszych linii na terenie województwa lubuskiego. Stanowi kluczowy element w organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach Zielona Góra - Wrocław Gł., Zielona Góra - Szczecin Gł. oraz Zielona Góra - Frankfurt (Oder) - Berlin. O jakości tych połączeń decyduje głównie czas przejazdu oraz infrastruktura peronowa dla podróżnych. Niezbędne jest zatem uzyskanie prędkości maksymalnej co najmniej 100 - 120 km/h dla pociągów pasażerskich oraz modernizacja wspomnianej infrastruktury peronowej na całej długości linii od Wrocławia do Szczecina.

Inwestycje kolejowe
Województwo Lubuskie, jako organizator transportu zbiorowego, przeznacza rocznie około 40 mln, a w tym roku - ponad 44 mln zł na dofinansowanie regionalnych połączeń kolejowych. Dodatkowo samorząd inwestuje w tabor kolejowy, na zakup którego przeznaczono do tej pory łącznie 184,8 mln zł oraz na naprawy i modernizacje składów - ponad 18,8 mln zł. Ze wsparciem środków Unii Europejskiej, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zakupiono za ponad 47,6 mln zł cztery tzw. spalinowe zespoły trakcyjne „Link”, które umożliwiły uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy obiema stolicami naszego województwa. Dodatkowo, w ramach tego programu zarządca infrastruktury kolejowej dokonał modernizacji infrastruktury, które obejmowały linie Kostrzyn - Gorzów Wlkp., Gorzów Wlkp. - Zbąszynek oraz Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej na łączną kwotę ponad 129 mln zł. Zwiększenie maksymalnych prędkości wpłynęło na skrócenie czasów podróży a tym samym na poprawę oferty dla podróżnych. Powstanie wspomnianej łącznicy omijającej stację Czerwieńsk wraz z zakupem trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych „Impuls” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko za kwotę 64,2 mln zł umożliwiło uruchomienie cieszących się dużą popularnością nowych połączeń na trasie Nowa Sól - Zielona Góra - Poznań Gł.  
W trosce o ciągłą poprawę jakości transportu kolejowego na terenie naszego województwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, założono ponad 41,3 mln € na dofinansowanie projektów transportowych. 32,5 mln € zostanie przeznaczone na modernizacje infrastruktury kolejowej, a ponad 8,8 mln € na zakup taboru. Wśród projektów w infrastrukturze, planuje się prace na liniach Gorzów Wlkp. - Krzyż, Legnica - Żagań - Forst(Lausitz) oraz II etap prac na odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek.


Opracował: Wojciech Majdański

Generuj PDF Generuj dokument Word