Aktualności

Inwentaryzacja klastrów


Powstawanie i rozwój struktur klastrowych, podobnie jak formułowanie i wdrażanie polityki opartej na klastrach, to w Polsce wciąż stosunkowo młode zjawiska. Mimo tego klastry odgrywają istotną rolę w rozwoju społeczno - gospodarczym.

Analizy teoretyczne i liczne studia przypadków potwierdzają, że z istnieniem klastra wiąże się szereg zjawisk (korzyści), które pozytywnie wpływają na produktywność, innowacyjność i konkurencyjność głównie firm funkcjonujących w ramach takiego skupiska gospodarczego, a tym samym konkurencyjność terytorium, na którym ono występuje.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała „Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015”.
W województwie lubuskim zidentyfikowano 4 klastry, tj. więcej niż w województwie opolskim (1), warmińsko mazurskim (2), łódzkim (3). Łącznie w Polsce zinwentaryzowano 134 klastry, najwięcej: 28 w województwie śląskim. Lubuskie klastry działają w przemyśle metalowym, ICT i turystyce.

Więcej szczegółów zainteresowani znajdą bezpośrednio w raporcie, który dostępny jest w wersji elektronicznej Portalu Innowacji:

Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015

 

Generuj PDF Generuj dokument Word