Aktualności

Konferencja "Programy krajowe jako potencjalne źródło finansowania projektów regionalnych"


W poniedziałek, 15 lutego 2016 r. w godz. 11.30 – 14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja na temat Programy krajowe jako potencjalne źródło finansowania projektów regionalnych. W konferencji wzięła udział Pani Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Celem konferencji było przybliżenie jej uczestnikom – lubuskim pracodawcom, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielom nauki, możliwości związanych z pozyskiwaniem
i wykorzystaniem środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. O tym, jakie możliwości aplikowania o środki z tych programów mają lubuscy beneficjenci, jakie warunki muszą spełnić oraz w jaki sposób wsparcie będzie realizowane przedstawili informacje przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

W programie konferencji była również informacja na temat konkursu dotacji adresowanego do lubuskich gmin, na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji, w ramach projektu
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

PREZENTACJE DO POBRANIA:

 

Generuj PDF Generuj dokument Word