Aktualności

Portal e-Zabytek


Narodowy Instytut Dziedzictwa udostępnił portal e-Zabytek, który jest platformą informatyczną udostępniającą wszystkim zainteresowanym możliwość przeglądania w jednym miejscu różnorodnych informacji o polskich zabytkach.
Za pośrednictwem Portalu będzie można analizować dane przestrzenne dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, obiektów uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii oraz polskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dane przestrzenne prezentowane są zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy INSPIRE.

Aby móc przeglądać dane geoprzestrzenne wystarczy przejść do geoportalu NID klikając na czerwone pole "Mapy".

Portal e-Zabytek umożliwia także przeglądanie zasobów plików prezentujących polskie zabytki. Zdjęcia, modele 3D i filmy zamieszczone w repozytorium można wyszukiwać i oglądać.

Aby przejść do repozytorium NID należy kliknąć na czerwone pole "Repo".

e-Zabytek pełni także rolę bramki dostępowej dla europejskiego portalu Europeana. Dzięki temu zasoby dostępne w repozytorium NID mogą być przeglądane także przez użytkowników tego portalu.

Portal dostępny pod adresem: www.zabytek.gov.pl
Generuj PDF Generuj dokument Word