Aktualności

Planowane inwestycje w infrastrukturę energetyczną


„Lista Projektów Strategicznych (LPS) dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiącej Project pipeline dla sektora energetyki w ramach PO IiŚ 2014-2020, jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenia listy dojrzałych projektów istotnych dla sektora energetyki, w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu, magazynów gazu, rozbudowy terminala LNG, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
LPS obejmuje listę projektów skierowanych do wsparcia w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych:
  • 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii (Fundusz Spójności)
  • 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia (Fundusz Spójności)
  • 7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Poniżej do pobrania wyciąg z dokumentu, obrazujący zadania możliwe do zrealizowania na terenie województwa lubuskiego:

Wyciąg inwestycji

Do pobrania:

LPS

Źródło:

http://www.mg.gov.pl/node/22601

Generuj PDF Generuj dokument Word