Aktualności

Rolnictwo w województwie lubuskim


Członkostwo w Unii Europejskiej zdecydowanie zwiększyło poziom wsparcia lubuskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, przy równoczesnym zapewnieniu stabilności pomocy.

Wdrażanie planów wieloletnich umożliwiło programowanie rozwoju i unowocześnianie gospodarstw rolnych, planowanie zmian w funkcjonowaniu (np. przestawienie produkcji na zasady ekologiczne), podejmowanie nowej działalności w rolnictwie tj. rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych, sektora winiarskiego czy agroturystyki.
Realizacja polityki rolnej odbywa się na poziomie regionalnym w ramach działań wielu instytucji, m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
W celu rozpoznania aktualnej, całościowej sytuacji lubuskiego rolnictwa, w tym trendów zmian jakie zaszły od czasu wstąpienia Polski do UE powstał raport o rolnictwie w województwie lubuskim. Jest on próbą bilansu rozwoju lubuskiej wsi po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz objęcia jej Wspólną Polityką Rolną i wiąże się z potrzebą monitorowania polityki rolnej w wymiarze regionalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem pn. „Rolnictwo w województwie lubuskim".

 

 
Generuj PDF Generuj dokument Word