Aktualności

Interaktywna mapa polsko-niemieckich partnerstw samorządowych


Związek Miast Polskich we współpracy i przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej przygotował interaktywną mapę polsko-niemieckich partnerstw samorządowych.

Mapa znajduje się na stronie: http://www.twinning.pl/mapa/pl.html

Zebrane na mapie informacje stanowią ilustrację bardzo szerokiej współpracy polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i województw. Partnerstwa polsko-niemieckie to najliczniej reprezentowana grupa par bliźniaczych w kontaktach zagranicznych polskich samorządów.
Wędrując po Interaktywnej Mapie Polsko-Niemieckich Partnerstw Samorządowych można odnaleźć informacje o współpracy partnerskiej prowadzonej przez poszczególne polskie i niemieckie samorządy wraz z krótkim opisem obszarów współpracy i/lub przykładowych wspólnie zrealizowanych projektów. W krótkich notatkach poświęconych poszczególnym parom samorządów umieszczono także informacje o datach rozpoczęcia współpracy. Zaproszeniem do odwiedzenia polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i województw są wzmianki o wspólnie realizowanych imprezach cyklicznych.

Zamieszczone na stronie informacje zostały zebrane w drodze ankiety rozesłanej do wszystkich polskich gmin, powiatów oraz województw i opracowane przez Biuro Związku Miast Polskich. Na mapie zawarto informacje o współpracy z niemieckimi partnerami prowadzonej przez około czterdziestu lubuskich samorządów (gminnych i powiatowych)
Biuro zachęca do aktualizowania informacji o prowadzonej współpracy z niemieckimi partnerami.

Związek Miast Polskich
Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Robocza 42
61-517 Poznań
tel: +48 61 633 50 56
faks: +48 61 633 50 60
e-mail: a_stachowiak@zmp.poznan.pl

Źródło: http://www.twinning.pl/mapa/pl/o_projekcie.html

Generuj PDF Generuj dokument Word