Aktualności

Mapa inicjatyw kluturalnych


Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. zaprasza mieszkańców województwa lubuskiego do współtworzenia mapy inicjatyw kulturalnych.

Mapa powstała w oparciu o raport „Nowe przestrzenie w kulturze lubuskiej”, będący wynikiem zrealizowanego w 2012 roku projektu badawczego pn.: „Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”.

Projekt obejmował badania skoncentrowane na sferze aktywności kulturalnej prowadzonej poza tradycyjnymi ramami instytucjonalnymi. Jego ideą było uwidocznienie wybranych inicjatyw wyróżniających się w danym czasie i w danym kontekście społecznym i terytorialnym.

Mapa, dostępna jest na stronie: http://www.inicjatywyiludzie.wpsnz.uz.zgora.pl/mapa.html, ukazuje wszelkie inicjatywy kulturalne podejmowane w lubuskich gminach, zidentyfikowane dzięki ankietom i analizom zasobów internetowych. Każdy z mieszkańców województwa może stać się jej współautorem, przesyłając w formie ankiety informacje o ciekawych inicjatywach podejmowanych jego środowisku

Generuj PDF Generuj dokument Word