@page Section1 { size:8.5in 11.0in; margin: 1.0in 1.0in 45.0pt 1.0in; mso-header-margin: .5in; mso-footer-margin: .5in; mso-paper-source:0; }

Lubuska gospodarka turystyczna


Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki firma Activ Group przygotowała analizę informacji na temat szeroko rozumianej gospodarki turystycznej w polskich regionach.

Informacje zaprezentowane są w układzie wojewódzkim i dotyczą takich obszarów jak: ruch turystyczny, baza noclegowa, biura podróży, pracujący w turystyce, infrastruktura turystyczna i transportowa, wydatki na turystykę, kultura i środowisko. Badanie oparte zostało na analizie danych -  wykorzystano m.in. informacje uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, w tym Banku Danych Lokalnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Dziedzictwa Narodowego, Dzienników Ustaw RP, opracowań branżowych oraz stron internetowych związanych z tematyką zawartą w raporcie.

Jak w powyższym zestawieniu wygląda województwo lubuskie?
W naszym regionie na koniec lipca 2015 roku funkcjonowało 288 obiektów noclegowych, posiadających minimum 10 miejsc noclegowych. To nieduży wzrost po odnotowanym w latach 2012-2014 spadku z 307 do 283 obiektów. Liczba miejsc noclegowych oferowanych w tych obiektach wyniosła 18 570, co plasuje region na 13. miejscu w kraju. Liderami w tym zakresie są województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie i dolnośląskie, które łącznie dysponowały ponad połową miejsc noclegowych w Polsce. Liczba turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych w regionie lubuskim systematycznie spadała i w 2015 roku wyniosła 154 tys., z tego niemal 45 tys. stanowili mieszkańcy Niemiec. Systematycznie spadały również wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (czyli samorządów wojewódzkich, powiatowych, miast na prawach powiatu oraz gmin) w dziale turystyka: z niemal 23 mln zł w roku 2012 do 11,7 mln w roku 2015.

W 2015 roku w województwie lubuskim funkcjonowały 63 hotele (14. miejsce w kraju, spadek o 3 obiekty w stosunku do 2012 roku), w tym najwięcej, bo 23 3-gwiazdkowe, 16 2-gwiazdkowych, 13 1-gwiazdkowych oraz 5 4-gwiazdkowych. Podobnie, jak w województwach łódzkim i podlaskim, nie funkcjonował żaden hotel 5-gwiazdkowy. Wzrosła natomiast liczba placówek gastronomicznych, zatrudniających co najmniej 10 osób – z 239 w roku 2012 do 298 w roku 2015. Większość z nich stanowiły bary i kawiarnie (105) oraz restauracje (99).

Liczba podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wyniosła w lubuskiem 53 i choć to niewiele w porównaniu do większych województw, to liczba ta systematycznie rośnie od 2012 roku, kiedy wynosiła 43. Zdecydowaną większość wśród tych podmiotów (48) stanowią przedsiębiorcy będący jednocześnie organizatorem turystyki i pośrednikiem.
Region nasz posiada stosunkowo dużo szlaków turystycznych: 2879 km szlaków pieszych plasuje województwo na 10. miejscu w Polsce, ale już 2738 km szlaków rowerowych (nie mylić ze ścieżkami rowerowymi) – na 2. miejscu w kraju, po województwie zachodniopomorskim. Tę samą lokatę ma lubuskie jeśli chodzi o szlaki konne – ze szlakami o długości 580 km wyprzedzamy wszystkie województwa poza małopolskim.
Długość dróg w województwie lubuskim w 2015 roku wyniosła 14 976 km (o ponad 500 km więcej, niż w roku 2012), z tego 89 km stanowiły autostrady, a 142 km drogi ekspresowe. Zmalała natomiast długość eksploatowanych linii kolejowych: z 971 km w 2012 r. do 909 km w roku 2015.
Lubuskie w 2015 r. posiadało 17 muzeów, w których funkcjonowały 182 wystawy stałe lub czasowe i które odwiedziło 234 tys. osób. Niezmienna w latach 2012-2015 pozostawała liczba teatrów i instytucji muzycznych (4) oraz kin stałych (12). Mimo spadku liczby galerii i wystaw w galeriach, w roku 2015 znacząco wzrosła liczba odwiedzających je osób – z 34 tys. w roku 2012 do 146 tys. w roku 2015.

To tylko niektóre z informacji zawartych w opracowaniu MSiT. Całość pracy badawczej dostępna jest TUTAJ.