Przedsiębiorczość i innowacje

W dobie nieustającej konkurencji oraz szybkiego rozwoju nowych technologii, przedsiębiorczość i innowacje stają się nierozłącznymi partnerami. Wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości i innowacji mają za zadanie zobrazować konkurencyjność i innowacyjność lubuskiej gospodarki.
 
Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i spoglądając w przyszłość województwo zdiagnozowało specjalizacje regionalne oraz zidentyfikowało obszary inteligentnych specjalizacji, jakie będą wspierane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Aktualności

Strategia Kosmiczna

Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mającym coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Wspieranie m.in. tej branży jest jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej zostały wskazane w Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez Radę Ministrów. Dokument zostanie opublikowany w Monitorze Polskim 17 lutego 2017 r. Polska Strategia Kosmiczna obejmuje horyzont lat 2017-2030. Za koordynację działań i nadzór nad jej realizacją odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Optymizm w lubuskim sektorze MSP

"Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki. Tegoroczny raport został rozbudowany o temat specjalny pn. Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą.

<< <  Strona 2 z 3  > >>