Aktualności

Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Sprawozdanie dotyczące oceny SRWL 2020 za lata 2012-2017 obejmuje ocenę aktualności przyjętych założeń rozwojowych, osiągnięte na danym etapie wdrażania rezultaty, postęp osiągania celów, wykorzystanie środków finansowych, działania w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji oraz realizacji inwestycji kluczowych. Z dokumentem zapoznał się Sejmik Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 26 lutego.

Portal o migracjach

Migracje.gov.pl to adres, pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski. Na stronie znajdują się m.in. aktualne dane z zakresu legalizacji pobytu i udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej oraz mapa polskich służb migracyjnych. Portal został przygotowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

<< <  Strona 3 z 15  > >>