Aktualności

Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Sprawozdanie dotyczące oceny SRWL 2020 za lata 2012-2017 obejmuje ocenę aktualności przyjętych założeń rozwojowych, osiągnięte na danym etapie wdrażania rezultaty, postęp osiągania celów, wykorzystanie środków finansowych, działania w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji oraz realizacji inwestycji kluczowych. Z dokumentem zapoznał się Sejmik Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 26 lutego.

<< <  Strona 3 z 15  > >>