Aktualności

Pomoc społeczna oraz opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

Pomoc społeczna, będąca instrumentem polityki społecznej państwa przeznaczonym do wspierania osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, z którymi nie są one w stanie same sobie poradzić, podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia podstawowych potrzeb życiowych oraz obniżenia jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum. Ważnym obszarem wsparcia w tym zakresie jest rodzina, a jedną z najważniejszych zasad polityki rodzinnej w Polsce jest dobro dziecka. Polityka rodzinna realizowana jest m.in. przez zapewnienie opieki nad dzieckiem, a rodzina uzyskuje wsparcie pozwalające na jej sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie

Wydatki JST na ochronę zdrowia

4. miejsce dla województwa lubuskiego w rankingu ogólnym dotyczącym wydatków JST na ochronę zdrowia, opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA. Analiza wydatków województw w zakresie ochrony zdrowia objęła pięć czynników (rankingi cząstkowe), które stały się bazą do rankingu ogólnego, a mianowicie: I wydatki na medycynę pracy (1. miejsce dla województwa lubuskiego); II działalność fakultatywna (1. miejsce), III wydatki na ochronę zdrowia (6. miejsce); IV wydatki na lecznictwo ambulatoryjne i psychiatryczne (8. miejsce); V aktywność inwestycyjna (16. miejsce).

Lubuski Przegląd Regionalny 2017

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotowały wspólnie kolejną edycję Przeglądu Regionalnego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego za 2016 rok. W materiale wykorzystano dane statystyki publicznej oraz dostępne analizy, raporty, ekspertyzy, jak również materiały otrzymane z departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i innych instytucji regionalnych.

<< <  Strona 2 z 14  > >>