Aktualności

Spotkania edukacyjne - rewitalizacja

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/117/15. Spotkania edukacyjne skierowane są do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

<< <  Strona 18 z 19  > >>