Aktualności

Lubuskie sięga po miliony na kulturę z programów krajowych

Województwo lubuskie ma szansę pozyskać ogromne środki na kulturę z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na początku lipca br. dwaj wicepremierzy: Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skierowali do marszałków województw pismo z propozycją zgłaszania do Kontraktu Terytorialnego inwestycji dotyczących sektora kultury. Regiony mogły zgłosić maksymalnie 15 projektów, w tym co najmniej 5 rekomendowanych przez prezydentów miast. Projekty muszą wpisywać się w cele oraz realizować wskaźniki VIII osi priorytetowej PO IiŚ. Możliwa jest rozbudowa, remont, konserwacja i wyposażenie obiektów kultury a nie budowa nowej infrastruktury. Wartość całkowita projektu musi się mieścić w przedziale od 2 do 5 mln euro, a wkład własny wynosić minimum 15%. Co do zasady inwestycje z PO IiŚ powinny mieć oddziaływanie ponadregionalne.

<< <  Strona 16 z 19  > >>