Aktualności

Komisja Europejska przyjęła nasz Program Rozwoju Transportu

Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. - To bardzo ważna decyzja, gdyż jednym z priorytetowych celów w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego jest dostępność transportowa. Można śmiało powiedzieć, że w chwili kiedy zrealizujemy ten plan, to będziemy mieli najlepszą dostępność transportową w Polsce - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

<< <  Strona 14 z 18  > >>