Aktualności

Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim jest najwięcej nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. – Zainwestowaliśmy w wysokospecjalistyczny sprzęt. Wsparcie, jakie płynęło do szpitali w naszym regionie w ostatnich latach przekłada się na coraz wyższą jakość diagnozowania i leczenia – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Od 29 lipca br. Ministerstwo Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” („SOR”), najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Projekt, który powstał na bazie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (tzw. „Planu Morawieckiego”), określa wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. „SOR” stanowić będzie podstawę dla aktualizacji istniejących dokumentów strategicznych (w tym strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji instrumentów wdrożeniowych.

<< <  Strona 13 z 16  > >>