Aktualności

Optymizm w lubuskim sektorze MSP

"Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki. Tegoroczny raport został rozbudowany o temat specjalny pn. Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą.

Spotkania edukacyjne - rewitalizacja

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/117/15. Spotkania edukacyjne skierowane są do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Dotacje na programy rewitalizacji - zakończenie oceny formalnej wniosków

W dniu 7 kwietnia 2016 roku zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji dla gmin województwa lubuskiego, złożonych w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Województwo Lubuskie oraz Ministerstwo Rozwoju i współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

<< <  Strona 10 z 14  > >>