Aktualności

Spotkania informacyjne - rewitalizacja

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/117/15. Spotkania informacyjne skierowane są do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Strona 1 z 10  > >>