Aktualności

Warsztaty Zespołu roboczego ds. Strategii Województwa Lubuskiego

W dniach 4-5 kwietnia br. członkowie Zespołu spotkali się w Kolesinie, aby przedyskutować kluczowe kwestie związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Moderatorem warsztatów był prof. zw. dr hab. arch. Aleksander Noworól, ekspert pracujący na co dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz współpracujący przy wielu projektach z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Strona 1 z 18  > >>